Ống nước

Thương hiệu: |

6.000₫

DN

Đường kính trong (mm)

Đơn vị tính

Trọng lượng (kg/cuộn)

Chiều dài cuộn ống (m)

8

8 ± 0.5

Cuộn

3

45

3.5

45

10

10 ± 0.5

Cuộn

3.5

45

4.0

45

12

12 ± 0.5

Cuộn

3.8

45

4.3

45

14

14 ± 0.5

Cuộn

4.4

45

5.2

45

16

16 ± 0.5

Cuộn

4.8

45

5.8

45

18

18 ± 1.0

Cuộn

3.8

40

4.8

45

20

20 ± 1.0

Cuộn

4.8

40

5.8

45

25

25 ± 1.0

Cuộn

5.8

40

6.8

45

 
Ống nước