Tin khuyến mại

Tìm cách đưa công nghiệp phụ trợ Nhật vào Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT 13/02/2017

Ông Masahiko Koumura, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bàn, thành viên Hạ Viện, cho rằng để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật sẽ là rất lớn. Vậy làm sao để thu hút hơn 214.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật hoạt động trong ngành chế tạo vẫn chưa có hoạt động đầu tư ra nước ngoài vào đầu tư Việt Nam?