Tin thị trường

Quy hoạch phát triển ngành cơ khí Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT 13/02/2017

Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới 2020. Theo đó, thiết bị, máy móc phục vụ nông nghiệp thuộc chương trình Cơ khí trọng điểm được ưu tiên đầu tư, phấn đấu đến năm 2010, ngành cơ khí đáp ứng được 45-50% nhu cầu sản phẩm cơ khí cả nước. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, thị trường sản phẩm cơ khí nông nghiệp trong nước dường như vẫn còn đang im ắng.